Program Bartnicy Sudetów

Program Bartnicy Sudetów swoje źródła czerpie z pasji i wiedzy o pszczołach oraz ich roli dla utrzymania bioróżnorodności środowiska naturalnego.

W ramach programu produkowane są kłody bartne, które następnie rozwieszamy na obszarze ponad 10 000 ha lasów znajdujących się na terenie gmin Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka i Lądek Zdrój. Kłody bartne uzyskujemy głównie z drzew przewróconych przez wiatr i nie nadających się najczęściej do sprzedaży jako surowiec dla przemysłu drzewnego. Pierwsze 300 sztuk wyprodukowaliśmy wspólnie z osadzonymi z Zakładu Karnego w Kłodzku w ramach realizowanej z Nadleśnictwem Międzylesie edukacji ekologicznej. Docelowe 1000 kłód bartnych będzie stanowić doskonałe zaplecze do zamieszkiwania przez pszczoły na terenach leśnych.

Wychodzimy z założenia, że pszczoły żyjące w lesie, jak wszystkie dziko żyjące zwierzęta,  nie wymagają ingerencji człowieka. Zatem nasze działania ograniczają się tylko i wyłącznie do obserwacji i reagowania na czynniki, które mogą bezpośrednio zagrażać szerszej populacji pszczół. Dlatego program Bartnicy Sudetów znajduje się pod opieką weterynaryjną a pszczoły podlegają takim samym standardom opieki jak w certyfikowanych pasiekach w pszczelarstwie ekologicznym.

Od pszczół żyjących w lesie nie pozyskujemy miodu. Największą wartością naszego programu jest zapylanie roślin a w efekcie wzrost bioróżnorodności terenów leśnych. Dlatego nasze przedsięwzięcie spotkało się z uznaniem ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który finansowo wspiera program.

Oto kluczowe cele programu:

  1. Produkcja i montaż 1000 kłód bartnych
  2. Sześcioletni monitoring zasiedlenia kłód bartnych
  3. Posadzenie na terenach leśnych ponad 80 tys. drzew biocenotycznych
  4. Edukacja ekologiczna dla szerokiego odbiorcy z wyraźnym ukierunkowaniem na edukację społeczności lokalnej, m.in. uczniowie szkół i przedszkoli, leśnicy, pszczelarze, strażacy, więźniowie, zrzeszenia Kół Gospodyń Wiejskich, fundacje i stowarzyszenia przyrodnicze i ekologiczne