Archiwum wydarzeń

 1. Podpisanie umowy z Zakładem Karnym w Kłodzku na realizację zajęć z edukacji ekologicznej – 8 wrzesień 2017
 2. Dzianie kłód bartnych z podopiecznymi Zakładu Karnego w Kłodzku w ramach zajęć z edukacji ekologicznej – sierpień-październik 2017
 3. Szkolenie dla nadleśniczych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu – 12 październik 2017
 4. Prezentacja programu Bartnicy Sudetów w trakcie Konferencji w Jedlni poświęconej pszczołom – 26 październik 2017
 5. Program Bartnicy Sudetów otrzymał Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej – 26 listopad 2017
 6. Na terenie przyległym do biura Nadleśnictwa Międzylesie zamontowaliśmy kłodę bartną – 18 grudzień 2017
 7. Zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej w Międzylesiu – 13 marzec 2018
 8. Projekt oficjalnie jest pod opieką Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej – 21 marzec 2018
 9. Szkolenie terenowe dla Stowarzyszenia Pszczelarstwa Naturalnego „Wolne Pszczoły” – 23-25 marzec 2018
 10. Zajęcia edukacyjne w Technikum Gastronomicznym i Hotelarskim w Stroniu Śląskim – 16.04.2018
 11. Zajęcia edukacyjne w Specjalnym Ośrodku Edukacyjnym w Długopolu Zdrój – 25 kwiecień 2018
 12. Rozstrzygnięcie konkursu organizowanego dla szkół i przedszkoli z terenu Gminy Międzylesie na wykonanie „Hotelu dla pszczołowatych i innych owadów” – 25 kwiecień 2018
 13. Przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne w przedszkolu w Domaszkowie – 8 maj 2018
 14. Warsztaty terenowe na zaproszenie uczniów Szkoły Podstawowej w Międzylesiu – 13 maj 2018
 15. Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Stroniu Śląskim – 15 maj 2018
 16. Zamontowaliśmy 100-ną kłodę bartną – 19 maj 2018
 17. Edukacyjne zajęcia terenowe w leśnictwie Idzików dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół Gimnazjalnych ze Stronia Śląskiego – 19 czerwiec 2018
 18. Prezentacja programu Bartnicy Sudetów w trakcie szkolenia terenowego organizowanego przez RDLP Wrocław w zakresie ochrony lasu –21 czerwiec 2018
 19. Szkolenie terenowe dla leśników z Nadleśnictwa Milicz – 23 czerwiec 2018
 20. Zajęcia edukacyjne dla kolonii letniej organizowanej przez Stowarzyszenie „Bezglutenowa Mama” w Międzygórzu –16 lipiec 2018
 21. W programie Teraz Wieś na TVP3 opowiadaliśmy o projekcie Bartnicy Sudetów – 23 września 2018
 22. Zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej w Międzylesiu – 5 październik 2018
 23. Udział wKonferencji Prasowej zorganizowanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu – 10 październik 2018
 24. Prezentacja programu Bartnicy Sudetów dla uczestników Kolegiów Dziekańskich Wydziałów Leśnych – 20 listopad 2018
 25. Oficjalnie podpisaliśmy umowę na realizację projektu z WFOŚiGW – 28 listopad 2018
 26. Udział w COP24 w Katowicach – 9 grudzień 2018
 27. Udział w Międzynarodowej konferencji “Pszczoły miodne w rolnictwie i leśnictwie” – 11 grudzień 2018
 28. Zakończyliśmy produkcję kłód bartnych na potrzeby programu
 29. Zrealizowany został Monitoring Kłód Bartnych za rok 2018
 30. Posadziliśmy niemal 40 tys drzew biocenotycznych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie
 31. Wspólnie z RDLP we Wrocławiu i Nadleśnictwem Milicz opracowaliśmy konkurs  propagujący wiedzę o pszczołach – 3 styczeń 2019
 32. W RDLP we Wrocławiu stanęła kłoda bartna promująca bartnictwo w LP – 26 luty 2019
 33. Reprezentacja LP podczas konferencji Pszczoła w Mieście popularyzującym wiedzę o pszczołach – 29 marzec 2019
 34. Udział w targach EXPO Hunting w Sosnowcu i reprezentacja RDLP we Wrocławiu – 5-7 kwiecień 2019
 35. Rozpoczęły się prace przy zakładaniu dwóch pierwszych ogrodów biocenotycznych wspólnie z Gminą Międzylesie – 25 kwiecień 2019
 36. Terenowa impreza edukacyjna w Międzygórzu – 2 maj 2019
 37. Rozstrzygnięcie konkursu Domek Dla Mai i Gucia – 8 maj 2019
 38. Terenowa impreza edukacyjna na Wyspie Słodowej we Wrocławiu zorganizowana wspólnie z RDLP we Wrocławiu – 19 maj 2019
 39. Udział w wydarzeniu plenerowym organizowanym przez Nadleśnictwo Prudnik – 8 czerwiec 2019
 40. Zakończyliśmy zakładanie pierwszych ogrodów biocenotycznych – 9 czerwiec 2019
 41. Zakończony został montaż kłód bartnych
 42. Przeprowadziliśmy szkolenie dla Nadleśnictwa Chrzanów w zakresie ochrony pszczół – 17 lipiec 2019
 43. Udział w działaniach edukacyjnych w Nadleśnictwie Szczytna – 4 sierpień 2019
 44. Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Niemczy reprezentując RDLP we Wrocławiu – 8 wrzesień 2019
 45. Udział w Konferencji w Łomży organizowanej przez DGLP poświęconej realizacji zadań w zakresie projektu Pszczoły Wracają do Lasu – 24-25 wrzesień 2019
 46. Udział w programie Pytanie na Śniadanie w TVP 2 – 18 listopad 2019
 47. Zrealizowany został Monitoring Kłód Bartnych za rok 2019
 48. Posadziliśmy niemal 30 tysięcy drzew biocenotycznych (głównie lipy) na terenie Nadleśnictwa Międzylesie