Archiwum wydarzeń

2017 rok:

 1. Podpisanie umowy z Zakładem Karnym w Kłodzku na realizację zajęć z edukacji ekologicznej – 8 wrzesień 2017
 2. Dzianie kłód bartnych z podopiecznymi Zakładu Karnego w Kłodzku w ramach zajęć z edukacji ekologicznej – sierpień-październik 2017
 3. Szkolenie dla nadleśniczych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu – 12 październik 2017
 4. Prezentacja programu Bartnicy Sudetów w trakcie Konferencji w Jedlni poświęconej pszczołom – 26 październik 2017
 5. Program Bartnicy Sudetów otrzymał Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej – 26 listopad 2017
 6. Na terenie przyległym do biura Nadleśnictwa Międzylesie zamontowaliśmy kłodę bartną – 18 grudzień 2017

2018 rok:

 1. Zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej w Międzylesiu – 13 marzec 2018
 2. Projekt oficjalnie jest pod opieką Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej – 21 marzec 2018
 3. Szkolenie terenowe dla Stowarzyszenia Pszczelarstwa Naturalnego „Wolne Pszczoły” – 23-25 marzec 2018
 4. Zajęcia edukacyjne w Technikum Gastronomicznym i Hotelarskim w Stroniu Śląskim – 16.04.2018
 5. Zajęcia edukacyjne w Specjalnym Ośrodku Edukacyjnym w Długopolu Zdrój – 25 kwiecień 2018
 6. Rozstrzygnięcie konkursu organizowanego dla szkół i przedszkoli z terenu Gminy Międzylesie na wykonanie „Hotelu dla pszczołowatych i innych owadów” – 25 kwiecień 2018
 7. Przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne w przedszkolu w Domaszkowie – 8 maj 2018
 8. Warsztaty terenowe na zaproszenie uczniów Szkoły Podstawowej w Międzylesiu – 13 maj 2018
 9. Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Stroniu Śląskim – 15 maj 2018
 10. Zamontowaliśmy 100-ną kłodę bartną – 19 maj 2018
 11. Edukacyjne zajęcia terenowe w leśnictwie Idzików dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół Gimnazjalnych ze Stronia Śląskiego – 19 czerwiec 2018
 12. Prezentacja programu Bartnicy Sudetów w trakcie szkolenia terenowego organizowanego przez RDLP Wrocław w zakresie ochrony lasu –21 czerwiec 2018
 13. Szkolenie terenowe dla leśników z Nadleśnictwa Milicz – 23 czerwiec 2018
 14. Zajęcia edukacyjne dla kolonii letniej organizowanej przez Stowarzyszenie „Bezglutenowa Mama” w Międzygórzu –16 lipiec 2018
 15. W programie Teraz Wieś na TVP3 opowiadaliśmy o projekcie Bartnicy Sudetów – 23 września 2018
 16. Zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej w Międzylesiu – 5 październik 2018
 17. Udział w Konferencji Prasowej zorganizowanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu – 10 październik 2018
 18. Prezentacja programu Bartnicy Sudetów dla uczestników Kolegiów Dziekańskich Wydziałów Leśnych – 20 listopad 2018
 19. Oficjalnie podpisaliśmy umowę na realizację projektu z WFOŚiGW – 28 listopad 2018
 20. Udział w COP24 w Katowicach – 9 grudzień 2018
 21. Udział w Międzynarodowej konferencji “Pszczoły miodne w rolnictwie i leśnictwie” – 11 grudzień 2018
 22. Zakończyliśmy produkcję kłód bartnych na potrzeby programu
 23. Zrealizowany został Monitoring Kłód Bartnych za rok 2018
 24. Posadziliśmy niemal 40 tys drzew biocenotycznych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie

2019 rok:

 1. Wspólnie z RDLP we Wrocławiu i Nadleśnictwem Milicz opracowaliśmy konkurs  propagujący wiedzę o pszczołach – 3 styczeń 2019
 2. W RDLP we Wrocławiu stanęła kłoda bartna promująca bartnictwo w LP – 26 luty 2019
 3. Reprezentacja LP podczas konferencji Pszczoła w Mieście popularyzującym wiedzę o pszczołach – 29 marzec 2019
 4. Udział w targach EXPO Hunting w Sosnowcu i reprezentacja RDLP we Wrocławiu – 5-7 kwiecień 2019
 5. Rozpoczęły się prace przy zakładaniu dwóch pierwszych ogrodów biocenotycznych wspólnie z Gminą Międzylesie – 25 kwiecień 2019
 6. Terenowa impreza edukacyjna w Międzygórzu – 2 maj 2019
 7. Rozstrzygnięcie konkursu Domek Dla Mai i Gucia – 8 maj 2019
 8. Terenowa impreza edukacyjna na Wyspie Słodowej we Wrocławiu zorganizowana wspólnie z RDLP we Wrocławiu – 19 maj 2019
 9. Udział w wydarzeniu plenerowym organizowanym przez Nadleśnictwo Prudnik – 8 czerwiec 2019
 10. Zakończyliśmy zakładanie pierwszych ogrodów biocenotycznych – 9 czerwiec 2019
 11. Zakończony został montaż kłód bartnych
 12. Przeprowadziliśmy szkolenie dla Nadleśnictwa Chrzanów w zakresie ochrony pszczół – 17 lipiec 2019
 13. Udział w działaniach edukacyjnych w Nadleśnictwie Szczytna – 4 sierpień 2019
 14. Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Niemczy reprezentując RDLP we Wrocławiu – 8 wrzesień 2019
 15. Udział w Konferencji w Łomży organizowanej przez DGLP poświęconej realizacji zadań w zakresie projektu Pszczoły Wracają do Lasu – 24-25 wrzesień 2019
 16. Udział w programie Pytanie na Śniadanie w TVP 2 – 18 listopad 2019
 17. Zrealizowany został Monitoring Kłód Bartnych za rok 2019
 18. Posadziliśmy niemal 30 tysięcy drzew biocenotycznych (głównie lipy) na terenie Nadleśnictwa Międzylesie

2020 rok:

 1. w trakcie
 2. Otwarcie Źródła Ziemi Kłodzkiej- pogadanka z uczestnikami na temat roślin i lasów występujących w Nadleśnictwie Międzylesie – 12.09.2020r.
 3. Akcja “SadziMY”- prelekcje na temat sadzenia drzew leśnych- rozmowy o gatunkach drzew biocenotycznych -18.09.2020r.
 4. Zajęcia edukacyjne Szkoła Domaszków nt. roślin biocenotycznych i ich udziału w życiu pszczołowatych -Sadzenie drzewa -10.10.2020r.
 5. Zajęcia edukacyjne Szkoła Domaszków nt. roślin biocenotycznych i ich udziału w życiu pszczołowatych -20.10.2020r.
 6. Zajęcia edukacyjne Szkoła Kłodzko nt. roślin biocenotycznych i ich udziału w życiu pszczołowatych -21.10.2020r.

2021 rok:

 1. Prezentacja zasiedlonych barci, analiza zdrowotna pszczół oraz przedstawienie programu „Bartnicy Sudetów” dla gości Nadleśnictwa w tym: Naczelników z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawicieli branży IT z firmy Oracle, przedstawicieli branży IT z firmy Omnis, przedstawicieli pszczelarstwa z firmy iBee –  17.05.2021r.
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla turystów, którzy przebywają na wyjeździe szkoleniowym w ośrodku „Nowinka” Nowa Wieś  – 24.05.2021r.
 3. Wizytacja Pani Anny Zalewskiej w Leśnictwie Goworów, Nowa Wieś i Jawornica. Nadleśniczy wraz z koordynatorem „Bartników Sudetów” oraz Strażą Leśną przedstawili plany rozwoju projektu bartnego oraz sposób w jaki ten projekt wpływa i będzie wpływał na bioróżnorodność Lasów Państwowych, w tym szczególności lasów Nadleśnictwa Międzylesie – 24.05.2021r.
 4. Spotkania z władzami Gminy Międzylesie-pogadanka na temat bartnictwa i pszczelarstwa – 07.06.2021r.
 5. Prezentacja zasiedlonych barci, analiza zdrowotna pszczół oraz przedstawienie programu „Bartnicy Sudetów” dla gości Nadleśnictwa w tym: Naczelników z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawicieli branży IT z firmy Oracle, przedstawicieli branży IT z firmy Omnis, przedstawicieli pszczelarstwa z firmy iBee – 22.06.2021r.
 6. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych i promowanie programu „Bartnicy Sudetów” pod kątem edukacyjnym i ochrony przyrody podczas „Święta Pstrąga” w Kudowie – 03.07.2021r.
 7. Spotkania z władzami Gminy Międzylesie-pogadanka na temat bartnictwa i pszczelarstwa – 14.07.2021r.
 8. Prezentacja zasiedlonych barci, analiza zdrowotna pszczół oraz przedstawienie programu „Bartnicy Sudetów” dla gości Nadleśnictwa w tym: Naczelników z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przedstawicieli branży IT z firmy Oracle, przedstawicieli branży IT z firmy Omnis, przedstawicieli pszczelarstwa z firmy iBee – 23.08.2021r.
 9. Spotkanie z harcerzami z Hufca Bystrzyca Kłodzka. Warsztaty i prelekcja pod kątem zapylaczy i naturalnego występowania pszczół – 23.08.2021r.
 10. Realizacja programu w telewizyjnego -Pszczoły, zapylacze przy współudziale leśniczych i specjalisty ds. ochrony lasu- emisja w terenie leśnym Nadleśnictwa Międzylesie– emisja puszczana kilkukrotnie w TVP– szacowana ilość osób oglądający stacje telewizyjną = 25.08.2021r.
 11. Spotkanie z uczniami z Technikum Leśnego w Biłgoraju oraz omówienie aspektów programu „Bartnicy Sudetów”- 12.09.2021r.
 12. Cykliczna impreza plenerowa wraz z grą edukacyjną, konkursami, warsztatami i zajęciami edukacyjnymi podczas „Święta Lasu- Bartnicy Sudetów”- 19.09.2021r.
 13. Ćwiczenia pożarowe podczas których strażacy zostali zapoznani z sytuacjami użądlenia przez pszczoły. Krótka pogadanka z strażakami na temat pszczelarstwa i bartnictwa- ćwiczenia pożarowe Nadleśnictwa Międzylesie we współpracy ze strażakami – 24.09.2021r.
 14. Edukacja przyrodnicza podczas „Darów Lasu” w Lwówku Śląskim- zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu „Bartnicy Sudetów” – 02.10.2021r.
 15. Edukacja przyrodnicza podczas „Święta Karpia w Rudzie Żmigrodzkiej- zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu „Bartnicy Sudetów” – 03.10.2021r.
 16. Spotkanie z dziećmi Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. Warsztaty, pogadanka i prelekcja na temat pszczół, zapylaczy i ich związku z codziennym życiem. Omówienie istoty zapylaczy – 04.10.2021r.
 17. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grupy 8 kl. Szkoły Podstawowej Klubu Młodego Odkrywcy” – 08.10.2021r.
 18. Spotkanie z doktorantką z UP w Poznaniu w zakresie programu „Bartnicy Sudetów” pod katem pisania pracy doktoranckiej – 08.11.2021r.
 19. Spotkanie grupy zadaniowej -Spotkanie ludzi EPLU-u-Spotkanie z nauczycielami i omawianie zagadnień z edukacją pod kątem bartnictwa – 08.11.2021r.
 20. Rozmowy i edukacja terenowa prowadzona przez pracowników Nadleśnictwa. W spotkaniach w terenie brały udział pojedyncze osoby i grupy społeczne poruszające się i korzystające z leśnych terenów. Poruszane były tematy bartnictwa i pszczelarstwa w Nadleśnictwie Międzylesie – 01.01-12.12.2021r.

Podczas przeprowadzonych edukacji, zajęć i warsztatów pracownicy Nadleśnictwa Międzylesie poprzez swoje działania wyedukowali ponad 215 tys. osób z zakresu bartnictwa, zapylaczy i bioróżnorodności, a byli to między innymi:

 •  Leśnicy – 150 osób
 • Harcerze- 52 osoby
 • Pszczelarze – 30 osób
 •  Strażacy- 100 osób
 • Branża IT – 6 osób
 •  Pracownicy UMiG Międzylesie – 12 osób
 •  Dzieci w wieku przedszkolnym – 1381 osób
 • Dzieci uczęszczające do podstawówki – 5960 osób
 • Uczniowie technikum- 50 osób
 • Dorośli i emeryci- 7599 osoby
 •  Studenci i doktoranci- 1 osoby
 • Widzowie TVP w trakcie emisji programu oraz na kanałach internetowych – ok. 200000 osób
 • Koła Gospodyń wiejskich- 5 osób

2022 rok:

 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grupy dzieci i młodzieży- Spacer z Leśnikiem – 26.03.2022r.
 2. Wywiad w kwietniu i sierpniu dla TV – omówienie projektu Bartnicy Sudetów i promocja
 3. I Ogólnopolski Przegląd Muzyki Leśnej i Łowieckiej – 14.05.2022r.
 4. Spotkanie z uczniami z Technikum Leśnego w Goraju oraz omówienie aspektów programu „Bartnicy Sudetów” – 27.05.2022r.
 5. Zajęcia terenowe z harcerzami “Rośliny i zwierzęta w lasach Nadleśnictwa Międzylesie, III Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej – 12.06.2022r.
 6. Młodzi sadzą europejski las- gatunki biocenotyczne – 28.06.2022r.
 7. Cykliczna impreza plenerowa wraz z grą edukacyjną, konkursami, warsztatami i zajęciami edukacyjnymi podczas „Święta Lasu- Bartnicy Sudetów” – 03.07.2022r.
 8. Bartnictwo i Pszczelarstwo- edukacja na Wiejskim Festynie – 31.07.2022r.
 9. Realizacja programu w telewizyjnego  -Pszczoły, zapylacze podczas którego Nadleśniczy opowiadał o monitorowaniu kłód bartnych- emisja w terenie leśnym Nadleśnictwa Międzylesie– emisja puszczana kilkukrotnie w TVP– szacowana ilość osób oglądający stacje telewizyjną-25.08.2022r.
 10. Rozgrywki Sportowe “Z lasu na boisko jest bardzo blisko-Sportowa Natura” – 18.09.2022r.
 11. Bartnicy Sudetów-pszczelarstwo i bartnictwo w LP na Festiwalu Dary Lasu – 24.09.2022r.
 12. EV Rodzinny Festyn Parafialny- zapylacze i ich rola w świecie zwierząt – 25.09.2022r.
 13. Wycieczka emerytowanych pracowników LP- promocja Projektu Bartnicy Sudetów – wrzesień 2022r.
 14. Edukacja przyrodnicza podczas „Święta Karpia w Rudzie Żmigrodzkiej- zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu „Bartnicy Sudetów” – 02.10.2022r.
 15. IX Zawody o Puchar Jesieni w Nording Walking. Warsztaty, pogadanka i prelekcja na temat pszczół, zapylaczy i ich związku z codziennym życiem. Omówienie istoty zapylaczy – 08.10.2022r.
 16. Dzień Pszczelarza organizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 08.10.2022r.
 17. Konferencja Bartnictwo zorganizowana przez UP we Wrocławiu – 08.12.2022r.
 18. wywiad dla TV – omówienie projektu Bartnicy Sudetów i promocja – kwiecień i sierpień 2022r.
 19. Rozmowy i edukacja terenowa prowadzona przez pracowników Nadleśnictwa. W spotkaniach w terenie brały udział pojedyncze osoby i grupy społeczne poruszające się i korzystające z leśnych terenów. Poruszane były tematy bartnictwa i pszczelarstwa w Nadleśnictwie Międzylesie – 01.01-12.12.2022r.

Podczas przeprowadzonych edukacji, zajęć i warsztatów pracownicy Nadleśnictwa Międzylesie poprzez swoje działania wyedukowali ponad 50,5 tys. osób z zakresu bartnictwa, zapylaczy i bioróżnorodności, a byli to między innymi:

 •  Leśnicy – 150 osób
 • Nauczyciele – 30 osób
 • Harcerze- 80 osoby
 • Pszczelarze – 15 osób
 •  Strażacy- 30 osób
 • Branża IT – 6 osób
 •  Pracownicy UMiG Międzylesie – 30 osób
 •  Dzieci w wieku przedszkolnym – 900 osób
 • Dzieci uczęszczające do podstawówki – 5060 osób
 • Uczniowie technikum- 80 osób
 • Dorośli i emeryci- 6000 osoby
 •  Studenci i doktoranci- 10 osoby
 • Widzowie TVP w trakcie emisji programu oraz na kanałach internetowych – ok. 38000 osób
 • Koła Gospodyń wiejskich- 10 osób
 • Politycy – 10 osób
 • Celebryci – 4 osoby

2023 rok:

 1. w trakcie
 2. I Ogólnopolski Przegląd Muzyki Leśnej i Łowieckiej – xx.05.2023r.
 3. Cykliczna impreza plenerowa wraz z grą edukacyjną, konkursami, warsztatami i zajęciami edukacyjnymi podczas „Święta Lasu- Bartnicy Sudetów” – 02.07.2023r.
 4. Zajęcia terenowe z harcerzami – 2023r.
 5. Bartnictwo i Pszczelarstwo- edukacja na Festynie Międzylesie – 2023r.
 6. Bartnictwo i Pszczelarstwo- edukacja na Wiejskim Nowa Wieś – 2023r.
 7. Bartnictwo i Pszczelarstwo- edukacja na Festynie Różanka – 2023r.
 8. Edukacja Łąki kwietne Marianówka – 2023r.
 9. Edukacja przyrodnicza podczas „Święta Karpia w Rudzie Żmigrodzkiej- zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu „Bartnicy Sudetów” -2023r.
 10. IX Zawody o Puchar Jesieni w Nording Walking. Warsztaty, pogadanka i prelekcja na temat pszczół, zapylaczy i ich związku z codziennym życiem. Omówienie istoty zapylaczy -2023r.
 11. Dzień Pszczelarza organizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 2023r.
 12. Rozmowy i edukacja terenowa prowadzona przez pracowników Nadleśnictwa. W spotkaniach w terenie brały udział pojedyncze osoby i grupy społeczne poruszające się i korzystające z leśnych terenów. Poruszane były tematy bartnictwa i pszczelarstwa w Nadleśnictwie Międzylesie – 01.01-12.12.2023r.
 13. w trakcie

Podczas przeprowadzonych edukacji, zajęć i warsztatów pracownicy Nadleśnictwa Międzylesie poprzez swoje działania wyedukowali ponad 50,5 tys. osób z zakresu bartnictwa, zapylaczy i bioróżnorodności, a byli to między innymi:

 •  Leśnicy – x osób
 • Nauczyciele – x osób
 • Harcerze- x osoby
 • Pszczelarze – x osób
 •  Strażacy- x osób
 • Branża IT – x osób
 •  Pracownicy UMiG Międzylesie – x osób
 •  Dzieci w wieku przedszkolnym – x osób
 • Dzieci uczęszczające do podstawówki – x osób
 • Uczniowie technikum- x osób
 • Dorośli i emeryci- x osoby
 •  Studenci i doktoranci- x osoby
 • Widzowie TVP w trakcie emisji programu oraz na kanałach internetowych – ok. x osób
 • Koła Gospodyń wiejskich- x osób
 • Politycy – x osób
 • Celebryci – x osoby