Edukacja

Bartnicy Sudetów to w dużej mierze program edukacyjny. Budowanie świadomości społecznej co do roli zapylaczy dla środowiska, funkcji jakie pełnią w procesie produkcji żywności – to ważne zagadnienia jakie realizujemy. Każdy z nas powinien wiedzieć i rozumieć, że lasy stanowią ponad 30% powierzchni Polski, że jest to naturalne miejsce bytowania pszczoły miodnej, tak jak jeleni, borsuków i innych znanych leśnych stworzeń. To co różni program Bartnicy Sudetów od pasiek zajmujących się chowem pszczół to fakt, że produktem leśnych pszczół jest różnorodność biologiczna a nie miód. Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej świadczy o istotnej roli edukacji leśnej i przyrodniczej programu Bartnicy Sudetów, dlatego zapraszamy każdego kto chce poznać pszczoły w lesie do udziału w spotkaniach edukacyjnych pod szyldem Bartników Sudetów.

W tym celu w wybranych miejscach na terenie województwa dolnośląskiego rozmieszczamy ogrody biocenotyczne i hotele dla zapylaczy, które wraz z tablicami edukacyjnymi przybliżą zagadnienia współżycia człowieka z owadami, bez których nasze życie byłoby niemożliwe. To ważny element programu realizowany wspólnie z Gminami na terenie całego województwa.