Monitoring

Celem monitoringu jest określenie jak wiele kłód bartnych jest zasiedlane przez pszczoły oraz prowadzenie rejestru lokalizacji kłód bartnych. Jednocześnie rodziny pszczele oceniane są pod kątem ich zdrowotności i podejmowane są ewentualne środki zapobiegawcze celem eliminacji czynników chorobotwórczych.

Jako podstawę monitoringu przyjęliśmy założenie, że pszczoły w lesie żyją bez ingerencji człowieka w takim rozumieniu, że nie jest odbierany im zgromadzony pokarm i nie ingerujemy w ich biologię. Jedynym zabiegiem inwazyjnym jest zapobieganie rozwojowi dręcza pszczelego (Varroa destructor) poprzez monitoring stopnia porażenia metodą alkoholową, a w razie wystąpienia objawów chorobowych podejmowane są działania zwalczania roztoczy takimi metodami jak w pszczelarstwie ekologicznym. Opiekę nad całym projektem pełni Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny.

MONITORING 2018
a) W roku 2018 Monitoring Kłód Bartnych obejmował 479 szt stanowisk – liczba ta wynika z faktu stanu wywieszonych kłód bartnych na 15 lipiec 2018
b) Stwierdzono samoistne zasiedlenie przez pszczołę miodną w 6 stanowiskach
c) Nie stwierdzono porażenia dręczem pszczelim
d) Stwierdzono 11 zasiedleń przez inne błonkoskrzydłe oraz 1 przez dzięcioła czarnego

MONITORING 2019
a) W roku 2019 Monitoring Kłód Bartnych obejmował 1000 szt stanowisk podzielony na dwie części: wiosenną i letnią. Wynika to z faktu kończenia w tym roku montażu kłód bartnych.
b) Stwierdzono samoistne zasiedlenie przez pszczołę miodną: w 9 stanowiskach na wiosnę (przy czym 4 stanowiska to przezimowane z 2018); w 12 stanowiskach latem
c) Nie stwierdzono porażenia dręczem pszczelim
d) Stwierdzono 69 zasiedleń przez inne błonkoskrzydłe oraz 9 przez ptaki, w tym dzięcioła czarnego

MONITORING 2020
a) W roku 2020 Monitoring Kłód Bartnych obejmował 1000 szt stanowisk.
b) Stwierdzono samoistne zasiedlenie przez pszczołę miodną: w x stanowiskach na wiosnę (przy czym x stanowiska to przezimowane z 2019); w x stanowiskach latem
c) Nie stwierdzono porażenia dręczem pszczelim
d) Stwierdzono 10 zasiedleń przez inne błonkoskrzydłe oraz ptaki, koszatki, mrówki, popielice.

MONITORING 2021
a) W roku 2021 Monitoring Kłód Bartnych obejmował 1000 szt stanowisk.
b) Stwierdzono samoistne zasiedlenie przez pszczołę miodną: w 10 stanowiskach na wiosnę (przy czym x stanowiska to przezimowane z 2020); w 19 stanowiskach latem
c) Nie stwierdzono porażenia dręczem pszczelim
d) Stwierdzono zasiedlenia przez inne błonkoskrzydłe oraz ptaki, koszatki, mrówki, popielice, nietoperze.

MONITORING 2022
a) W roku 2022 Monitoring Kłód Bartnych obejmował 1000 szt stanowisk.
b) Stwierdzono samoistne zasiedlenie przez pszczołę miodną: w x stanowiskach na wiosnę (przy czym x stanowiska to przezimowane z 2021); w x stanowiskach latem
c) Nie stwierdzono porażenia dręczem pszczelim.
d) Stwierdzono zasiedlenia przez inne błonkoskrzydłe, osy, szerszenie; ptaki, koszatki, mrówki, popielice, nietoperze.

MONITORING 2023
a) W roku 2022 Monitoring Kłód Bartnych obejmował 1000 szt stanowisk.
b) Stwierdzono samoistne zasiedlenie przez pszczołę miodną: w 6 stanowiskach w lecie (przy czym 9 to stanowiska z roku ubiegłego, które przezimowały)
c) Nie stwierdzono porażenia dręczem pszczelim.
d) Stwierdzono 221 zasiedleń przez inne błonkoskrzydłe (szerszeń), 4 zasiedlenia przez osy, 4 przez nietoperze, pozostałe to kuna, koszatka, popielica i ptaki.