Monitoring

Celem monitoringu jest określenie jak wiele kłód bartnych jest zasiedlane przez pszczoły oraz prowadzenie rejestru lokalizacji kłód bartnych. Jednocześnie rodziny pszczele oceniane są pod kątem ich zdrowotności i podejmowane są ewentualne środki zapobiegawcze celem eliminacji czynników chorobotwórczych.

Jako podstawę monitoringu przyjęliśmy założenie, że pszczoły w lesie żyją bez ingerencji człowieka w takim rozumieniu, że nie jest odbierany im zgromadzony pokarm i nie ingerujemy w ich biologię. Jedynym zabiegiem inwazyjnym jest zapobieganie rozwojowi dręcza pszczelego (Varroa destructor) poprzez monitoring stopnia porażenia metodą alkoholową, a w razie wystąpienia objawów chorobowych podejmowane są działania zwalczania roztoczy takimi metodami jak w pszczelarstwie ekologicznym. Opiekę nad całym projektem pełni Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny.

MONITORING 2018
a) W roku 2018 Monitoring Kłód Bartnych obejmował 479 szt stanowisk – liczba ta wynika z faktu stanu wywieszonych kłód bartnych na 15 lipiec 2018
b) Stwierdzono samoistne zasiedlenie przez pszczołę miodną w 6 stanowiskach
c) Nie stwierdzono porażenia dręczem pszczelim
d) Stwierdzono 11 zasiedleń prze inne błonkoskrzydłe oraz 1 przez dzięcioła czarnego

MONITORING 2019
a) W roku 2019 Monitoring Kłód Bartnych obejmował 1000 szt stanowisk podzielony na dwie części: wiosenną i letnią. Wynika to z faktu kończenia w tym roku montażu kłód bartnych.
b) Stwierdzono samoistne zasiedlenie przez pszczołę miodną: w 9 stanowiskach na wiosnę (przy czym 4 stanowiska to przezimowane z 2018); w 12 stanowiskach latem
c) Nie stwierdzono porażenia dręczem pszczelim
d) Stwierdzono 69 zasiedleń prze inne błonkoskrzydłe oraz 9 przez ptaki, w tym dzięcioła czarnego