Montaż kłód bartnych

Ważnym etapem realizacji programu Bartnicy Sudetów jest montaż kłód bartnych na terenach leśnych. Procedura montażu jest złożona, bowiem wymaga w pierwszej kolejności dokonania wyboru drzewa na którym zawiśnie kłoda, następnie trzeba dowieźć kłodę we wskazane miejsce i wreszcie ją powiesić – przy użyciu technik alpinistycznych, które często wymagają wielogodzinnego przygotowania stanowiska przed montażem kłody. Usługę tę świadczy wyspecjalizowana firma alpinistyczna.

W połowie 2018 roku zakończyliśmy montaż 1000 szt. kłód bartnych na terenie Nadleśnictwa Międzylesie.