Produkcja kłód bartnych

Nasze kłody bartne produkowane są na składnicy drewna w Domaszkowie ze świerkowych wyżynków drewna o długości 2 metrów. Na kłody bartne przeznaczamy głównie surowiec, którego niska jakość często odbiegała od potrzeb rynku drzewnego.

Początkowo produkowaliśmy je wspólnie z osadzonymi z Zakładu Karnego w Kłodzku w ramach edukacji ekologicznej – wyprodukowaliśmy wówczas 300 szt. kłód bartnych. Kolejno produkcją zajmowali się nasi drwale: Antoni Noga i Jurek Słowiński.  Są to zapisania na kartach tego projektu Bartnicy z krwi i kości. Ponieważ to na Ich rękach spoczywała pozostała partia kłód bartnych w ilości 700 szt. do wykonania. Była to naprawdę bardzo ciężka praca przy użyciu piły i specjalistycznej frezarki przystosowanej do drążenia wgłębnego w drewnie.

Pomimo ogromnego wysiłku jaki włożyliśmy w produkcję kłody, to drążenie dziupli zajmowało niecałe 30 minut. Było to możliwe dzięki nowoczesnym narzędziom. W dawnych czasach bartnik używając tylko ręcznych narzędzi, jak piesznia, cieślica, czy dłuto – potrzebował niekiedy całego roku aby wydrążyć dziuplę pod barć.

Z końcem 2018 roku zakończyliśmy produkcję kłód bartnych na potrzeby programu Bartnicy Sudetów.