Produkcja kłód bartnych

Nasze kłody bartne produkowane są na składnicy drewna w Domaszkowie ze świerkowych wyżynków drewna o długości 2 metrów. Na kłody bartne przeznaczamy głównie surowiec, którego niska jakość często odbiega od potrzeb rynku drzewnego.

Początkowo produkowaliśmy je wspólnie z osadzonymi z Zakładu Karnego w Kłodzku w ramach edukacji ekologicznej – wyprodukowaliśmy wówczas 300 szt. kłód bartnych. Aktualnie produkcją zajmują się nasi drwale, Pan Antoni Noga i Jurek Słowiński. Jest to ciężka praca przy użyciu piły i specjalistycznej frezarki przystosowanej do drążenia wgłębnego w drewnie.

Pomimo ogromnego wysiłku jaki wkładamy w produkcję kłody, to drążenie dziupli zajmuje nam niecałe 30 minut. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym narzędziom. W dawnych czasach bartnik używając tylko ręcznych narzędzi, jak piesznia, cieślica – potrzebował niekiedy całego roku aby wydrążyć dziuplę pod barć.

Z końcem roku 2018 zakończyliśmy produkcję kłód bartnych na potrzeby programu Bartnicy Sudetów.