FAQ

Pszczelarstwo intensywne

Typ pszczelarstwa nastawionego na maksymalizację efektów w postaci produkcji miodu i innych produktów pszczelich. W tym celu dokonywana jest selekcja ras i linii pszczół pod kątem ich wydajności i produktywności. Dopuszcza się tu stosowanie wszelkich środków farmakologicznych i chemicznych dopuszczonych prawem w celu niwelowania zagrożeń chorobotwórczych (jak grzyby, pasożyty, roztocza) w rodzinach pszczelich, a przede wszystkim prowadzi się zabiegi leczenia, stymulowania rozwoju i produktywności rodzin pszczelich. Rola pszczelarza w tym systemie jest niezwykle istotna i decydująca o powodzeniu działania pasieki.

Pszczelarstwo ekstensywne

Pszczelarstwo najczęściej kojarzone z pszczelarstwem ekologicznym czy naturalnym. Stosowanie środków stymulujących i leczniczych jest albo wyeliminowane albo oparte o naturalne surowce jak zioła. Pszczoły w dużej mierze chowane są w sposób zgodny z biologią gatunku a rola pszczelarza ogranicza się do roli gospodarza, który odbiera pszczołom miód i inne pożytki przy założeniu, że pszczołom należy zostawić odpowiednią ich ilość potrzebną do życia i rozwoju.

Bartnictwo

Metoda chowu pszczół w dziuplach drzew wydrążonych przez człowieka – dziuplę taką nazywa się barcią. Bartnictwo powszechne było w czasach kiedy nie znano jeszcze metod chowu pszczół w ulach. Bartnictwo to cały system chowu pszczół, najczęściej w lesie, gdzie rola bartnika ogranicza się do roli gospodarza, który jedynie dogląda i odbiera produkty pszczele – w dużej mierze w zgodzie z naturalnym rytmem rozwoju rodziny pszczelej. Jest metoda najlepiej odzwierciedlająca idee pszczelarstwa naturalnego, gdzie udział pszczelarza w chowie pszczół jest minimalny.

Barć

Dziupla wydrążona przez bartnika w żywym drzewie mająca na celu stworzyć miejsce do chowu pszczół metodami bartniczymi

Kłoda bartna

Część drzewa z wydrążoną dziuplą, wyżynek drewna o długości około 2 metrów, zawieszony na drzewie na wysokości około 6 metrów – podobnie jak barć w żywym drzewie.

Dziupla bartna

Otwór, pusta komora w drzewie, która powstała w żywym drzewie najczęściej na skutek działania grzybów i w sposób naturalny została zasiedlona przez rodzinę pszczelą. W dziuplach pszczoły żyją bez żadnej ingerencji człowieka.

Drzewa biocenotyczne

To takie drzewa, które stanowią bazę pokarmową dla zwierząt żyjących w lesie. Dla pszczół, pszczołowatych i innych zapylaczy faza kwitnienia zapewnia nektar i pyłek, a owoce tych drzew są źródłem pokarmu dla innych zwierząt. Drzewa biocenotyczne sadzone w ramach programu Bartnicy Sudetów to przede wszystkim lipy, klony, grusze, jabłonie.

Zapylacze

Owady, które przyczyniają się do zapylania roślin. Można śmiało stwierdzić, że bez zapylaczy ludzie nie mieli by pożywienia.