FAQ

Kłoda bartna

Część drzewa z wydrążoną dziuplą, wyżynek drewna o długości około 2 metrów, zawieszony na drzewie na wysokości około 6 metrów – podobnie jak barć w żywym drzewie.

Dziupla bartna

Otwór, pusta komora w drzewie, która powstała w żywym drzewie najczęściej na skutek działania grzybów i w sposób naturalny została zasiedlona przez rodzinę pszczelą. W dziuplach pszczoły żyją bez żadnej ingerencji człowieka.

Drzewa biocenotyczne

To takie drzewa, które stanowią bazę pokarmową dla zwierząt żyjących w lesie. Dla pszczół, pszczołowatych i innych zapylaczy faza kwitnienia zapewnia nektar i pyłek, a owoce tych drzew są źródłem pokarmu dla innych zwierząt. Drzewa biocenotyczne sadzone w ramach programu Bartnicy Sudetów to przede wszystkim lipy, klony, grusze, jabłonie.

Zapylacze

Owady, które przyczyniają się do zapylania roślin. Można śmiało stwierdzić, że bez zapylaczy ludzie nie mieli by pożywienia.

Pszczelarstwo intensywne

Typ pszczelarstwa nastawionego na maksymalizację efektów w postaci produkcji miodu i innych produktów pszczelich. W tym celu dokonywana jest selekcja ras i linii pszczół pod kątem ich wydajności i produktywności. Dopuszcza się tu stosowanie wszelkich środków farmakologicznych i chemicznych dopuszczonych prawem w celu niwelowania zagrożeń chorobotwórczych (jak grzyby, pasożyty, roztocza) w rodzinach pszczelich, a przede wszystkim prowadzi się zabiegi leczenia, stymulowania rozwoju i produktywności rodzin pszczelich. Rola pszczelarza w tym systemie jest niezwykle istotna i decydująca o powodzeniu działania pasieki.

Pszczelarstwo ekstensywne

Pszczelarstwo najczęściej kojarzone z pszczelarstwem ekologicznym czy naturalnym. Stosowanie środków stymulujących i leczniczych jest albo wyeliminowane albo oparte o naturalne surowce jak zioła. Pszczoły w dużej mierze chowane są w sposób zgodny z biologią gatunku a rola pszczelarza ogranicza się do roli gospodarza, który odbiera pszczołom miód i inne pożytki przy założeniu, że pszczołom należy zostawić odpowiednią ich ilość potrzebną do życia i rozwoju.

Bartnictwo

Metoda chowu pszczół w dziuplach drzew wydrążonych przez człowieka – dziuplę taką nazywa się barcią. Bartnictwo powszechne było w czasach kiedy nie znano jeszcze metod chowu pszczół w ulach. Bartnictwo to cały system chowu pszczół, najczęściej w lesie, gdzie rola bartnika ogranicza się do roli gospodarza, który jedynie dogląda i odbiera produkty pszczele – w dużej mierze w zgodzie z naturalnym rytmem rozwoju rodziny pszczelej. Jest metoda najlepiej odzwierciedlająca idee pszczelarstwa naturalnego, gdzie udział pszczelarza w chowie pszczół jest minimalny.

Barć

Dziupla wydrążona przez bartnika w żywym drzewie mająca na celu stworzyć miejsce do chowu pszczół metodami bartniczymi