Nadleśnictwo Międzylesie

 

Nadleśnictwo Międzylesie położone jest w województwie dolnośląskim, na najbardziej wysuniętym na południe krańcu, w powiecie kłodzkim. Południowa, południowo wschodnia i południowo-zachodnia część Nadleśnictwa graniczy z Republiką Czeską.

Na terenie Nadleśnictwa Międzylesie znajduje się szereg cennych biologicznie i krajobrazowo gatunków roślin i zwierząt oraz pomników przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje Wodospad Wilczki w Międzygórzu. Wytrwały turysta na stromych zboczach gór i szlakach napotka m.in. kozicę górską, salamandrę plamistą a przede wszystkim żyjące w lesie pszczoły.

W Nadleśnictwie Międzylesie pszczoły stanowią ważny element przyrody. Zamieszkują przede wszystkim stare dziuplaste drzewa. Stąd realizowany program Bartnicy Sudetów m a zapewnić pszczołom możliwość zakładania kolonii w miejscach gdzie chcą bytować. Leśnicy sadząc drzewa zarówno te wykorzystywane w przemyśle drzewnym jak i biocenotyczne, dbają o wzrost bioróżnorodności. Obecność pszczoły na tak bogatych w zasoby pokarmowe siedliskach sprzyja rozwojowi ekosystemów i ich trwałości dla przyszłych pokoleń.

Odwiedź Stronę Nadleśnictwa Międzylesie