O programie

Program Bartnicy Sudetów swoje źródła czerpie z pasji i wiedzy o pszczołach oraz ich roli dla utrzymania bioróżnorodności środowiska naturalnego. W ramach programu produkowane są kłody bartne, które następnie rozwieszamy na obszarze ponad 10 000 ha lasów znajdujących się na terenie gmin Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka i Lądek Zdrój. Kłody bartne uzyskujemy głównie z drzew przewróconych przez wiatr i nie nadających się najczęściej do sprzedaży jako surowiec dla przemysłu drzewnego. Pierwsze 300 sztuk wyprodukowaliśmy wspólnie z osadzonymi z Zakładu Karnego w Kłodzku w ramach realizowanej z Nadleśnictwem Międzylesie edukacji ekologicznej. Docelowe 1000 kłód bartnych stanowi doskonałe zaplecze do zamieszkiwania przez pszczoły na terenach leśnych, ale też jako schronienie dla wielu drobnych gatunków zamieszkujących las. Ochrona miejscowych podgatunków pszczół miodnych wydaje się najważniejszym czynnikiem w ochronie tego gatunku. Współczesne pszczelarstwo zorientowane jest na dobór cech sprzyjających produkcji rolnej. W tym celu importowane są podgatunki, które na terenach polski nigdy nie występowały. Niestety w ten sposób wypierane są z terenów Polski natywne podgatunki pszczół miodnych, które od wieków zamieszkiwały m.in. tereny leśne. Nie bez znaczenia jest to również dla dziko żyjących pszczół samotnych, których w Polsce mamy niemal 450 gatunków, do których zaliczają się np. trzmiele, a które muszą konkurować o pokarm z dużo bardziej wyspecjalizowanymi pszczołami z importu. Wychodzimy z założenia, że pszczoły żyjące w lesie, jak wszystkie dziko żyjące zwierzęta, nie wymagają ingerencji człowieka. Zatem nasze działania ograniczają się tylko i wyłącznie do obserwacji i reagowania na czynniki, które mogą bezpośrednio zagrażać szerszej populacji pszczół. Dlatego program Bartnicy Sudetów znajduje się pod opieką weterynaryjną a pszczoły podlegają takim samym standardom opieki jak w certyfikowanych pasiekach w pszczelarstwie ekologicznym. Od pszczół żyjących w lesie nie pozyskujemy miodu. Największą wartością naszego programu jest zapylanie roślin a w efekcie wzrost bioróżnorodności terenów leśnych. Dlatego nasze przedsięwzięcie spotkało się z uznaniem ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który finansowo wspiera program.

Sprawdź swoją wiedzę

Bartnictwo - Metoda chowu pszczół w dziuplach drzew wydrążonych przez człowieka – dziuplę taką nazywa się barcią. Bartnictwo powszechne było w czasach kiedy nie znano jeszcze metod chowu pszczół w ulach. Bartnictwo to cały system chowu pszczół, najczęściej w lesie, gdzie rola bartnika ogranicza się do roli gospodarza, który jedynie dogląda i odbiera produkty pszczele – w dużej mierze w zgodzie z naturalnym rytmem rozwoju rodziny pszczelej. Jest metoda najlepiej odzwierciedlająca idee pszczelarstwa naturalnego, gdzie udział pszczelarza w chowie pszczół jest minimalny.

Partnerzy

partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy