O programie

Program Bartnicy Sudetów swoje źródła czerpie z pasji i wiedzy o pszczołach oraz ich roli dla utrzymania bioróżnorodności środowiska naturalnego. W ramach programu produkowane są kłody bartne, które następnie rozwieszamy na obszarze ponad 10 000 ha lasów znajdujących się na terenie gmin Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka i Lądek Zdrój. Kłody bartne uzyskujemy głównie z drzew przewróconych przez wiatr i nie nadających się najczęściej do sprzedaży jako surowiec dla przemysłu drzewnego. Pierwsze 300 sztuk wyprodukowaliśmy wspólnie z osadzonymi z Zakładu Karnego w Kłodzku w ramach realizowanej z Nadleśnictwem Międzylesie edukacji ekologicznej. Docelowe 1000 kłód bartnych będzie stanowić doskonałe zaplecze do zamieszkiwania przez pszczoły na terenach leśnych. Wychodzimy z założenia, że pszczoły żyjące w lesie, jak wszystkie dziko żyjące zwierzęta, nie wymagają ingerencji człowieka. Zatem nasze działania ograniczają się tylko i wyłącznie do obserwacji i reagowania na czynniki, które mogą bezpośrednio zagrażać szerszej populacji pszczół. Dlatego program Bartnicy Sudetów znajduje się pod opieką weterynaryjną a pszczoły podlegają takim samym standardom opieki jak w certyfikowanych pasiekach w pszczelarstwie ekologicznym. Od pszczół żyjących w lesie nie pozyskujemy miodu. Największą wartością naszego programu jest zapylanie roślin a w efekcie wzrost bioróżnorodności terenów leśnych. Dlatego nasze przedsięwzięcie spotkało się z uznaniem ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który finansowo wspiera program.

Sprawdź swoją wiedzę

Pszczelarstwo intensywne - Typ pszczelarstwa nastawionego na maksymalizację efektów w postaci produkcji miodu i innych produktów pszczelich. W tym celu dokonywana jest selekcja ras i linii pszczół pod kątem ich wydajności i produktywności. Dopuszcza się tu stosowanie wszelkich środków farmakologicznych i chemicznych dopuszczonych prawem w celu niwelowania zagrożeń chorobotwórczych (jak grzyby, pasożyty, roztocza) w rodzinach pszczelich, a przede wszystkim prowadzi się zabiegi leczenia, stymulowania rozwoju i produktywności rodzin pszczelich. Rola pszczelarza w tym systemie jest niezwykle istotna i decydująca o powodzeniu działania pasieki.

Partnerzy

partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy
partnerzy