Edukacja

Bartnicy Sudetów to w dużej mierze program edukacyjny. Budowanie świadomości społecznej co do roli zapylaczy dla środowiska, funkcji jakie pełnią w procesie produkcji żywności – to ważne zagadnienia jakie realizujemy. Każdy z nas powinien wiedzieć i rozumieć, że lasy stanowią ponad 30% powierzchni Polski, że jest to naturalne miejsce bytowania pszczoły miodnej, tak jak jeleni, borsuków i innych znanych leśnych stworzeń. To co różni program Bartnicy Sudetów od pasiek zajmujących się chowem pszczół to fakt, że produktem leśnych pszczół jest różnorodność biologiczna, a nie miód. Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej świadczy o istotnej roli edukacji leśnej i przyrodniczej programu Bartnicy Sudetów, dlatego zapraszamy każdego kto chce poznać pszczoły w lesie do udziału w spotkaniach edukacyjnych pod szyldem Bartników Sudetów.

W tym celu w wybranych miejscach na terenie województwa dolnośląskiego rozmieszczamy ogrody biocenotyczne i hotele dla zapylaczy, które wraz z tablicami edukacyjnymi przybliżą zagadnienia współżycia człowieka z owadami, bez których nasze życie byłoby niemożliwe. To ważny element programu realizowany wspólnie z Gminami na terenie całego województwa.

Udało się Nam stworzyć 20 ogrodów kwietnych zlokalizowanych na terenie Gminy Międzylesie i Gminy Bystrzyca Kłodzka, dzięki którym wiedza na temat zapylaczy będzie mogłaby przyswajana za pomocą samoobsługowych tablic edukacyjnych.

Ponadto edukacja w ramach projektu prowadzona jest podczas zajęć praktycznych w terenie i w szkołach, podczas zajęć edukacyjnych, a także podczas wyjazdów edukacyjnych w których uczestniczymy. Podczas prelekcji przedstawimy istotną rolę zapylaczy w życiu człowieka, opowiadamy o najważniejszych kwestiach związanych z pszczołami.

Aby dowiedzieć się więcej o prowadzonych przez Nas działaniach w ramach programu Bartnicy Sudetów, zaglądnij na zakładki, które są przyporządkowane do poszczególnych lat prowadzonej przez Nas działalności edukacyjno – promocyjnej.